Senast uppdaterad: 17 maj 2023

Introduktion

Välkommen till Viktminskning24.com! Vi har åtagit oss att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in från dig när du använder vår webbplats. Den har sammanställts i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka uppgifter samlar vi in?

Viktminskning24.com kan samla in följande uppgifter:

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Du förser Viktminskning24.com direkt med de flesta av de uppgifter vi samlar in. Vi samlar in uppgifter och behandlar uppgifter när du:

Hur använder vi dina uppgifter?

Viktminskning24.com använder dina uppgifter för följande ändamål:

Hur lagrar vi dina uppgifter?

Viktminskning24.com lagrar dina uppgifter säkert på säkra servrar. Vi genomför en rad olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra policyer.

Marknadsföring

Viktminskning24.com kan komma att skicka dig information om innehåll som vi tror att du kanske gillar. Om du har samtyckt till att få marknadsföring kan du alltid välja bort detta vid ett senare tillfälle. Du har rätt att när som helst stoppa vår webbplats från att kontakta dig i marknadsföringssyfte.

Dina dataskyddsrättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter (icke uttömmande lista):

Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter från vår webbplats.

2) Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att Viktminskning24.com korrigerar information som du anser vara felaktig eller kompletterar information som du anser vara ofullständig.

3) Rätten till radering – Du har rätt att begära att vår webbplats raderar dina personuppgifter under vissa villkor.

4) Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att Viktminskning24.com begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa villkor.

5) Rätten att invända mot behandlingen – Du har rätt att invända mot Viktminskning24.coms behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor.

6) Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att Viktminskning24.com överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via kontaktinformationen på vår webbplats.

Cookies

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation om Internetloggar och information om besökarnas beteende. När du besöker vår webbplats kan vi samla in information från dig automatiskt genom cookies eller liknande teknik.

Integritetspolicy för andra webbplatser

Viktminskning24.com innehåller länkar till andra webbplatser. Vår integritetspolicy gäller endast vår webbplats, så om du klickar på en länk till en annan webbplats bör du läsa deras integritetspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy

Viktminskning24.com håller sin integritetspolicy under regelbunden översyn och placerar eventuella uppdateringar på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast det datum som anges högst upp i policyn.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om Viktminskning24.coms integritetspolicy, de uppgifter vi har om dig, eller om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på vår webbplats.

Avslutande ord

Tack för ditt förtroende för Viktminskning24.com. Vi har åtagit oss att garantera din integritet och upprätthålla säkerheten för all personlig information som vi får från dig. Vi följer strikt kraven i dataskyddslagstiftningen i Sverige och GDPR i EU.